Příspěvky na konferencích:

Kabelková, I., Stránský, D., Nábělková, J., Novák, L.: Povrchový odtok v urbanizovaných územích jako zdroj znečištění vod, In:  15. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA 20. – 22. ZÁŘÍ 2023 LITOMYŠL, ČESKÁ REPUBLIKA, Sborník příspěvků,  ISBN 978-80-908629-3-7, 58–65. https://www.czwa.cz/bienalni-konference-czwa-CZ306

Nábělková, J., Langhammerová L., Novák L., Kabelková I., Stránský D.: Těžké kovy v sedimentu vodotečí ovlivněných městským odvodněním Peček, In: 15. BIENÁLNÍ KONFERENCE CzWA 20.–22. ZÁŘÍ 2023 LITOMYŠL, ČESKÁ REPUBLIKA, Sborník příspěvků,  ISBN 978-80-908629-3-7, 530–535 . https://www.czwa.cz/bienalni-konference-czwa-CZ306

Semerádová, S., Prchalová, H., Klír, J., Kodeš, V.: Vliv zemědělství na kvalitu povrchových vod, Životní prostředí – prostředí pro život, 2. – 3. 11. 2023, NTK Praha. https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2023/11/Sbornik_ZPPZ2023_final.pdf

Jáchymová, B., Dostál, T., Bauer, M., Krása, J.: Eroze zemědělské půdy – potenciální zdroj znečištění vody, Životní prostředí – prostředí pro život, 2. 2 3. 11. 2023, NTK Praha. https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2023/11/Sbornik_ZPPZ2023_final.pdf