Co je Centrum Voda?

Pro nejbližší budoucnost je třeba nalézt řešení a východiska vyplývající z klimatické změny. Hledáme odpovědi na základní otázku, zda dokážeme zajistit dostatek kvalitní vody nejen pro potřeby člověka, ale i pro naši krajinu.

Zjistit více

Výzkumná témata

Projekt je rozdělen do 7 pracovních okruhů, osmý pracovní balíček je zaměřen na řízení projektu a jeho propagaci mezi širokou veřejností, ale také mezi pracovníky státní správy, profesně blízkých vodohospodářských firem a mnoho dalších zájemců o to, jak to bude s vodou v budoucnu vypadat.

Zjistit více

Úvodní konference projektu Centrum Voda se uskutečnila "hybridní" formou

V prostorách Národní technické knihovny v Praze se 4. listopadu 2021 uskutečnila úvodní konference projektu Centrum voda. Hlavním cílem akce bylo seznámit spolupracující subjekty, státní správu, samosprávu a odbornou veřejnost s informací o existenci projektu, jeho zaměření, řízení, harmonogramu a plánovaných výstupech. Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Centrum Voda - pozvánka na konferenci

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. spolu s dalšími partnery projektu zve tímto zejména odbornou veřejnost na "Úvodní konferenci Centra Voda" pořádanou dne 4. 11. 2021 v Národní technické knihovně. Více informací naleznete v níže uvedeném programu.

KONFERENCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Rozhovor

Tomáš Urban, ředitel VÚV TGM

Pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. byl v polovině loňského roku zahájen výzkumný projekt Centrum Voda. Co lze od tohoto projektu očekávat a jaké ambice projekt má? – rozhovor s panem Tomášem Urbanem, ředitelem VÚV TGM


Přečíst celý rozhovor Všechny Rozhovory