Co je Centrum Voda?

Pro nejbližší budoucnost je třeba nalézt řešení a východiska vyplývající z klimatické změny. Hledáme odpovědi na základní otázku, zda dokážeme zajistit dostatek kvalitní vody nejen pro potřeby člověka, ale i pro naši krajinu.

Zjistit více

Výzkumná témata

Projekt je rozdělen do 7 pracovních okruhů, osmý pracovní balíček je zaměřen na řízení projektu a jeho propagaci mezi širokou veřejností, ale také mezi pracovníky státní správy, profesně blízkých vodohospodářských firem a mnoho dalších zájemců o to, jak to bude s vodou v budoucnu vypadat.

Zjistit více

Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR

Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR, kterou uspořádala ministryně pro vědu a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd České republiky, se zaměřila na otázku efektivity využívání nejnovějších vědeckých poznatků při rozhodování o opatřeních ke zmírňování projevů klimatické změny a adaptacím na její dopady. Konference je zaměřena na dialog mezi odbornou sférou, veřejnou správou i veřejností.

Využití matematických modelů pro potřebu stanovení závlahové dávky - prezentace v USA

Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová z České zemědělské univerzity pracující v týmu Centra Voda je mezinárodně uznávaná expertka v oblasti „crop modelling“, tj. v modelování růstových parametrů teplomilných zelenin pod závlahou. 13. 05. až 24. 05. 2022 se zúčastnila semináře International training program on DSSAT „Assessing crop production, nutrient management, climatic risk and environmental sustainability with simulation models“ na University of Georgia v Atlantě.

Rozhovor

Tomáš Urban, ředitel VÚV TGM

Pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. byl v polovině loňského roku zahájen výzkumný projekt Centrum Voda. Co lze od tohoto projektu očekávat a jaké ambice projekt má? – rozhovor s panem Tomášem Urbanem, ředitelem VÚV TGM


Přečíst celý rozhovor Všechny Rozhovory