Co je Centrum Voda?

Pro nejbližší budoucnost je třeba nalézt řešení a východiska vyplývající z klimatické změny. Hledáme odpovědi na základní otázku, zda dokážeme zajistit dostatek kvalitní vody nejen pro potřeby člověka, ale i pro naši krajinu.

Zjistit více

Výzkumná témata

Projekt je rozdělen do 7 pracovních okruhů, osmý pracovní balíček je zaměřen na řízení projektu a jeho propagaci mezi širokou veřejností, ale také mezi pracovníky státní správy, profesně blízkých vodohospodářských firem a mnoho dalších zájemců o to, jak to bude s vodou v budoucnu vypadat.

Zjistit více

Představení aktuálního postupu prací projektu Centrum Voda

Praha (22. září 2023) - Ve čtvrtek 14. září proběhlo ve VÚV TGM, v. v. i., pracovní setkání řešitelů Centra Voda se zástupci Ministerstva životního prostředí a dalších výzkumných center podpořených ve 2. výzvě programu Prostředí pro život. Byly představeny práce probíhající v jednotlivých pracovních balíčcích a některé již dosažené výsledky.

Centrum Voda - Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu – výsledky druhé konference

Praha (3. listopadu 2022) – Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i. se včera uskutečnila v pořadí druhá konference projektu Centrum Voda. Tématem konference bylo „Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“. Projekt Centrum Voda je šestiletým projektem podporovaný z programu "Prostředí pro život" Ministerstva životního prostředí.

Rozhovor

Tomáš Urban, ředitel VÚV TGM

Pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. byl v polovině loňského roku zahájen výzkumný projekt Centrum Voda. Co lze od tohoto projektu očekávat a jaké ambice projekt má? – rozhovor s panem Tomášem Urbanem, ředitelem VÚV TGM


Přečíst celý rozhovor Všechny Rozhovory