Co je Centrum Voda?

Pro nejbližší budoucnost je třeba nalézt řešení a východiska vyplývající z klimatické změny. Hledáme odpovědi na základní otázku, zda dokážeme zajistit dostatek kvalitní vody nejen pro potřeby člověka, ale i pro naši krajinu.

Zjistit více

Výzkumná témata

Projekt je rozdělen do 7 pracovních okruhů, osmý pracovní balíček je zaměřen na řízení projektu a jeho propagaci mezi širokou veřejností, ale také mezi pracovníky státní správy, profesně blízkých vodohospodářských firem a mnoho dalších zájemců o to, jak to bude s vodou v budoucnu vypadat.

Zjistit více

Potřeba vody pro zemědělství v podmínkách změny klimatu - Centrum Voda - pracovní balíček WP1 v roce 2021

V rámci pracovního balíčku WP 1 projektu Centrum Voda, s názvem „Predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v ČR do r. 2050 v podrobnosti krajů v závislosti na změně klimatu“, je řešena také problematika potřeby vody pro zemědělství – živočišnou i rostlinnou výrobu. Níže jsou uvedeny postupy a činnosti, které zpracovatelé provedli v této oblasti, na vývoji změny klimatu obzvlášť závislé.

Rozhovor

Tomáš Urban, ředitel VÚV TGM

Pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. byl v polovině loňského roku zahájen výzkumný projekt Centrum Voda. Co lze od tohoto projektu očekávat a jaké ambice projekt má? – rozhovor s panem Tomášem Urbanem, ředitelem VÚV TGM


Přečíst celý rozhovor Všechny Rozhovory