Co je Centrum Voda?

Pro nejbližší budoucnost je třeba nalézt řešení a východiska vyplývající z klimatické změny. Hledáme odpovědi na základní otázku, zda dokážeme zajistit dostatek kvalitní vody nejen pro potřeby člověka, ale i pro naši krajinu.

Zjistit více

Výzkumná témata

Projekt je rozdělen do 7 pracovních okruhů, osmý pracovní balíček je zaměřen na řízení projektu a jeho propagaci mezi širokou veřejností, ale také mezi pracovníky státní správy, profesně blízkých vodohospodářských firem a mnoho dalších zájemců o to, jak to bude s vodou v budoucnu vypadat.

Zjistit více

Budeme mít v roce 2050 dost vody?

Projekt Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (Centrum Voda) je již ve své polovině a některé jeho části budou letos dokončeny. K nim patří i pracovní balíček 1, který se věnuje predikci vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v České republice do roku 2050 v závislosti na změně klimatu. Výsledkem bude zejména identifikace potenciálně problémových oblastí.