Na projektu se podílí partneři napříč širokým spektrem institucí ve vodním hospodářství.

Mezi tyto partnery patří státní správa, akedemické instituce a organizace zainteresuvané v oblasti ochrany vod.

Spolupracující instituce

  1. CZECHGLOBE - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  2. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  3. Český hydrometeorologický ústav
  4. Česká zemědělská univerzita v Praze
  5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  6. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  7. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví