Články

KUJANOVÁ, Kateřina; KOŽENÝ, Pavel: Možnosti využití renaturačních procesů při správě vodních toků. Vodní hospodářství, 11/2022, strana 1. – 4. – odkaz https://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2022/vh_11-2022.pdf

MUŠKA, Milan: Stav reofilních druhů ryb v České republice a negativní vlivy na ně působící. Příroda, Praha, 44: strana 3 – 20, 2023. – odkaz https://www.priroda.nature.cz/index.php/priroda/article/view/51

ŠMEJKAL, Marek; BARTOŇ, Daniel; DURAS, Jindřich; HORKÝ, Pavel; MUŠKA, Milan; KUBEČKA, Jan; PFAUSEROVÁ, Nikola; TESFAYE, Milion; SLAVÍK, Ondřej: Living on the edge: Reservoirs facilitate enhanced interactions among generalist and rheophilic fish species in tributaries. Front. Environ. Sci. 11:1099030. doi: 10.3389/fenvs.2023.1099030 – odkaz https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2023.1099030/full

Daněk, T., Bouše, E. & Musil, J. Wind of change: selective summer fish kill in an oxbow lake associated with windy weather. Environ Biol Fish (2023) - odkaz https://link.springer.com/article/10.1007/s10641-023-01451-9