Příspěvky na konferencích

Prchalová, Hana; Semerádová, Silvie (2022): Zlepšování efektivnosti opatření ke zlepšení stavu vodních útvarů. Životní prostředí – prostředí pro život, 12. – 14. 9. 2022, NTK Praha (https://cevooh.cz/wp-content/uploads/2022/09/Sbornik_ZPPZ2022_web_v2.pdf).

Štěpánková, Pavla; Drbal Karel; Daňhelka Jan (2022): Hodnocení pokroku na cestě k dosažení cílů plánů pro zvládání povodňových rizik. Životní prostředí – prostředí pro život, 12. – 14. 9. 2022, NTK Praha (https://cevooh.cz/wp-content/uploads/2022/09/Sbornik_ZPPZ2022_web_v2.pdf)

Caletka, Martin; Drbal, Karel; Osičková, Kamila; Štěpánková, Pavla (2023): Optimizing the design of the system of flood- and erosion-protection measures. Magdaburský seminář 2023, poster (viz pdf). 01 - Poster-MS_Karlovy-Vary_2023.pdf


Soubory ke stažení