Výzkumné zprávy

01 - Vyhodnocení kvality vypouštěných průmyslových odpadních vod a v nich obsažených polutantů v kontextu využívání BAT u nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace. 01 - V88 Souhrnná výzkumná zpráva BAT.pdf

02 - Výzkum možného výskytu per- a polyfluorovaných látek (PFAS) v průmyslových odpadních vodách v ČR pro odhad ohlašovacího prahu do IRZ. 02 - V106 Souhrnná výzkumná zpráva PFAS.pdf

03 - Vyhodnocení současného stavu vypouštění průmyslových odpadních vod v kontextu využívání BAT u nepřímého vypouštění odpadních vod. 03 - V91 Souhrnná výzkumná zpráva BAT 5.1.pdf