Ministerstvo životního prostředí - odborný garant výzkumného programu Centrum Voda

Centrum Voda je součástí programu na podporu vědy a výzkumu s názvem „Prostředí pro život“, který po odborné stránce připravilo Ministerstvo životního prostředí, které je současně i garantem tohoto výzkumného programu. Ministerstvo životního prostředí je v pozici zpravodaj zastoupeno paní Ing. Terezou Davidovou, Ph. D., která je nejen nedílnou součástí Řídicí skupiny výzkumného programu, současně sleduje koordinaci jednotlivých pracovních balíčků, finanční a komunikační aspekty provozu Centra Voda. V pozici tzv. odborných garantů se pak na realizaci jednotlivých „work package“ podílí další pracovníci Ministerstva životního prostředí. Účelem zapojení pracovníků ministerstva nespočívá jen v pozici garantů, cílem této úzké spolupráce je i jejich přímé zapojení do práce výzkumných týmů, kde jsou seznamováni s detaily a postupem prací. Je zde tak vytvořen prostor pro jejich připomínky již v průběhu realizace jednotlivých pracovních balíčků, nemluvě o možnosti obohatit své poznatky, které pak mohou využít při své běžné pracovní činnosti.