Články

BALVÍN, Pavel; SMRŽ, Petr; ŠVANCARA, Jiří; TÁBOŘÍKOVÁ, Veronika, MAKOVCOVÁ, Marcela: Posouzení možnosti změny užívání suchých nádrží. VTEI 5/2022, - https://www.vtei.cz/2022/10/posouzeni-moznosti-zmeny-uzivani-suchych-nadrzi-2/

BERAN, Adam; DAVID, Václav; TAL, Radovan: Přímý monitoring výparu z vodní hladiny Vavřineckého rybníka a jeho vliv na celkovou hydrologickou bilanci. VTEI 5/2023 – https://www.vtei.cz/2023/10/primy-monitoring-vyparu-z-vodni-hladiny-vavrineckeho-rybnika-a-jeho-vliv-na-celkovou-hydrologickou-bilanci/

PRINZ, Jiří; ECKHARDT, Pavel; KOŽÍN, Roman: Chráněná území pro akumulaci povrchových vod z pohledu hydrogeologa – vliv případné realizace akumulace povrchových vod na hydrogeologické poměry. VTEI 5/2023 – https://www.vtei.cz/2023/10/chranena-uzemi-pro-akumulaci-povrchovych-vod-z-pohledu-hydrogeologa-vliv-pripadne-realizace-akumulace-povrchovych-vod-na-hydrogeologicke-pomery/

SKLENÁŘ, Petr: Studium morfologických změn vodních toků a jeho uplatnění při navrhování přírodě blízkých koryt. VTEI 5/2023 https://www.vtei.cz/2023/10/studium-morfologickych-zmen-vodnich-toku-a-jeho-uplatneni-pri-navrhovani-prirode-blizkych-koryt/

KUŽELKOVÁ, Marta; JAČKA, Lukáš; KOVÁŘ, Martin; HRADILEK, Václav; MÁCA, Petr: Tree trait-mediated differences in soil moisture regimes: a comparative study of beech, spruce, and larch in a drought-prone area of Central Europe. European Journal of Forest Research, 2023. Odkaz: https://doi.org/10.1007/s10342-023-01628-y