Příspěvek o srážkové epizodě navazuje na již zveřejněnou na aktualitu z 21. června 2021 o přívalovém dešti v Dolních Bojanovicích, po kterém byly zjištěny velké projevy eroze. Naměřené hodnoty patří k nejvyšším, které kdy byly zaznamenány současnými automatickými srážkoměry.

Přímo v Dolních Bojanovicích se nachází meteorologická stanice se srážkoměrem, která slouží zejména zemědělským účelům a vyhodnocení jejich údajů nám dalo představu o extremitě deště. Dle těchto měření zde byly srážky zaznamenány v době mezi 17:30 a 20:15 SELČ. Při bližším pohledu se nicméně jednalo o dvě izolované srážkové epizody. V první od 17:30 do 18:30 SELČ napršelo v Dolních Bojanovicích 127 mm srážek. Po asi hodinové pauze s jen malými srážkovými úhrny následovala další srážková epizoda, kdy bylo naměřeno dalších 42 mm srážek. Za uvedené tři hodiny zde vypadlo 169 mm srážek. Relevance naměřených hodnot byla potvrzena Českým hydrometeorologickým ústavem, který danou srážkovou epizodu podrobně zanalyzoval. Uvedená hodnota patří k nejvyšším, které byly zaznamenány současnými automatickými srážkoměry. Obdobnými případy byly např. epizody ze stanice Albrechtice – Žáry (okres Bruntál) dne 31. května 2016 – 145,5 mm/ 3 hodiny a epizoda ze stanice v Olešnici (okres Blansko) 15. července 2002 – manuální srážkoměr – 171,7 mm, kdy srážka z větší části vypadla za 90 minut. Druhá událost si bohužel vyžádala 2 životy v obcích Crhov a Hodonín. Z naměřených údajů vyplývá, že srážky podobných intenzit, jako byla naměřena v Dolních Bojanovicích, u nás nejsou výjimečné a znamenají velké ohrožení obyvatel. V tomto případě zřejmě o přece jen omezenějším rozsahu škod rozhodoval mírnější reliéf terénu a zřejmě také rozdělení srážkové epizody na dvě části.

Autor: Ing. Karel Drbal, Ph. D. (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.), Ing. Petr Janál, Ph. D. (ČHMÚ)