V současném extrémním počasí se vyskytlo několik významných srážkových epizod. Náš tým vyhodnotil situaci po přívalových deštích v obci Dolní Bojanovice a sledoval souvislosti mezi intenzitou srážky, reliéfem, využitím území, druhem půdy a povodňovými a erozními projevy. Podrobněji je průzkum popsán v přiložené zprávě.