Doc. Dr. Mgr. Vera Potopová z České zemědělské univerzity pracující v týmu Centra Voda je mezinárodně uznávaná expertka v oblasti „crop modelling“, tj. v modelování růstových parametrů teplomilných zelenin pod závlahou. 13. 05. až 24. 05. 2022 se zúčastnila semináře International training program on DSSAT „Assessing crop production, nutrient management, climatic risk and environmental sustainability with simulation models“ na University of Georgia v Atlantě.

Šlo o mimořádné setkání v tom, že se semináře zúčastnila komunita expertů pracujících s růstovými modely na nejvyšší možné odborné úrovni. Vzdělávací program workshopu obsahoval jako klíčovou část prezentace využití růstových modelů jednotlivými účastníky v konkrétních situacích. Na kurzu se sešli vědci, kteří se věnují práci s růstovými modely a došlo k vzájemnému porovnání a předání zkušeností. Prezentace paní docentky o využití růstového modelu DSSAT pro potřeby stanovení závlahové potřeby v kombinaci s komplexními hydrologickými modely byla dobře hodnocena a kolegové také vznesli návrhy a otázky k prezentovanému tématu. Na základě zjištěných poznatků bylo diskutováno o kalibraci a případné úpravě modelu pro podmínky České republiky.

Na workshopu byl také představen pracovní balíček WP 1 projektu Centrum Voda s názvem „Predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v ČR do r. 2050 v podrobnosti krajů v závislosti na změně klimatu“ (viz foto) a byly zjištěny názory odborníků na obsah projektu či návrhy na případné doplnění výzkumných oblastí. Byla navázána spolupráce s emeritními profesory oborů agronomie a zemědělského a biologického inženýrství z Univerzity of Florida, kteří se podíleli na podobných projektech jako je Centrum Voda. Paní doc. Potopová jako expertka v modelování růstu plodin ve spolupráci s oběma profesory z University of Florida plánují nyní uskutečnění workshopu/tréninku pro účastníky z Evropy a ČR na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

Doc. Potopová prezentující obsah WP1 Centra Voda na University of Georgia

Doc. Potopová prezentující obsah WP1 Centra Voda na University of Georgia