V prostorách Národní technické knihovny v Praze se 4. listopadu 2021 uskutečnila úvodní konference projektu Centrum voda. Hlavním cílem akce bylo seznámit spolupracující subjekty, státní správu, samosprávu a odbornou veřejnost s informací o existenci projektu, jeho zaměření, řízení, harmonogramu a plánovaných výstupech. Konference se uskutečnila pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Konferenci plánoval přípravný tým realizovat již na začátek letošního roku. Bohužel hygienické podmínky byly příčinou odložení akce. Pozdější konání konference však umožnilo zařadit do přednášek již také první výsledky výzkumu.

 

Přednášky byly v prvním bloku věnovány Centru Voda jako celku, jeho popisu a způsobu řízení, jeho zařazení do programu Technologické agentury ČR s názvem Prostředí pro život, byla popsána role Ministerstva životního prostředí jako odborného garanta projektu. V další části byly prezentovány obsahy jednotlivých pracovních balíčků a jejich odborné zaměření. Pozornost byla rovněž věnována připravované zahraniční spolupráci Centra v programu TAP Action. Akce se i přes zhoršenou epidemiologickou situaci zúčastnilo okolo 50 hostů tzv. „hybridní“ formou, tj. účastníkům konference bylo umožněno, za dodržení hygienických podmínek, konferenci navštívit osobně, případně dálkově prostřednictvím online přenosu. Jednotlivé prezentace naleznete pod tímto článkem.

Prezentace 4.11.2021 - 1 MŽP Davidová.pdf

Prezentace 4.11.2021 - 2 Centrum jako celek.pdf - Video - 01 - Centrum Voda - jako celek

Prezentace 4.11.2021 - 3 WP1.pdf - Video - WP1.mp4

Prezentace 4.11.2021 - 4 WP3.pdf - Video - WP3.mp4

Prezentace 4.11.2021 - WP 3.4 Fošumpaur.pdf - Video - WP3.4.mp4

Prezentace 4.11.2021 - 5 TAP Action.pdf - Video - Tap Action.mp4

Prezentace 4.11.2021 - 6 WP2.pdf - Video - WP2.mp4

Prezentace 4.11.2021 - 7 WP4 a WP5.pdf - Video - WP4.mp4 WP5.mp4

Prezentace 4.11.2021 - 8 WP6.pdf - Video - WP6.mp4

Prezentace 4.11.2021 - 9 WP7.pdf - Video - WP7.mp4

Prezentace ČHMÚ - Video - Aktivity ČHMÚ.mp4