V lednu 2021 zahájil činnost poslední dosud nezahájený pracovní balík číslo 3 (WP3), který bychom mohli pojmenovat Voda pro lidi. Obsahem jde o největší pracovní část celého projektu Centra Voda.

Pracovní balík WP3 je dále členěn na 8 dílčích cílů. 7 z nich se zaměřuje na jednotlivé druhy opatření v době nastávající klimatické změny, sucha a nedostatku vody. Budou v nich prověřovány různé typy adaptačních opatření z hlediska povrchových i podzemních vod (převody vody, optimalizace využití současných nádrží, malé vodní nádrže, suché nádrže, ochrana a podpora podzemních vodních zdrojů, přirozená a umělá infiltrace i řešení lokalit budoucích možných přehrad tzv. LAPV – lokality akumulace povrchových vod). Poslední, osmý dílčí cíl bude mít charakter syntézy z předešlých řešení. V konkrétních územích budou ve svém komplexu hodnoceny nejvhodnější kombinace opatření s cílem nalezení efektivního způsobu zadržení vody v krajině. WP3 bude postupně přebírat výsledky WP1, který se zabývá stanovením deficitních území na základě porovnání požadavků na vodu a jejími zdroji. Vedoucím WP3 je ing. Anna Hrabánková, vedoucí odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie VÚV TGM, v. v. i.. Na činnostech pracovního balíku, které jsou naplánovány do roku 2026, se budou dále podílet také ČVUT, ČHMÚ, ČZU a ÚVGZ.