Konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR, kterou uspořádala ministryně pro vědu a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd České republiky, se zaměřila na otázku efektivity využívání nejnovějších vědeckých poznatků při rozhodování o opatřeních ke zmírňování projevů klimatické změny a adaptacím na její dopady. Konference je zaměřena na dialog mezi odbornou sférou, veřejnou správou i veřejností.

Citace z webových stránek Úřadu Vlády ČR: "V reakci na rostoucí hrozbu dopadů změny klimatu a k dosažení cílů Glasgowského paktu o klimatu, Pařížské dohody i Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu je zapotřebí inovativních přístupů ke zrychlení a šíření postupů a technologií, které pomohou dále zmírnit, či zpomalit změnu klimatu i zvýšit technologickou a společenskou odolnost a adaptaci na tyto změny."

Třetí blok konference byl zaměřen na výzkumné projekty přispívající k řešení klimatické změny, kam spadá i náš projekt "Centrum Voda". Zhruba 4 hodinový video záznam konference naleznete zde, příspěvek našeho kolegy Ing. Petra Březiny je k vidění ve stopáži 3:07:06 až 3:22:13.

Výsledek konference v podobě přijatého společného prohlášení naleznete níže.

Konference Úřadu vlády - SP_klimaticka_zmena.pdf