Projekt "Centrum Voda" obdržel vyrozumění o nominaci do výzvy Thematic Annual Programming Action 2022 (TAP Action) v rámci ERA-NET Cofundu Aquatic Pollutants a s finanční podporou z programu Horizon 2020. Do TAP Action jsou jsou zapojeni poskytovatelé z dalších čtyř zemí EU - Francie, Španělska, Irska a Švédska. Projekt bude zaměřen na podporu mobility a sdílení dobré praxe, materiálů, dat a výsledků. Mezinárodní aktivity poběží od ledna 2022 do prosince 2023. Příspěvek na projekt bude rozšířen o částku nezbytnou na tyto činnosti.