Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. spolu s dalšími partnery projektu zve tímto zejména odbornou veřejnost na "Úvodní konferenci Centra Voda" pořádanou dne 4. 11. 2021 v Národní technické knihovně. Více informací naleznete v níže uvedeném programu.

KONFERENCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

https://www.techlib.cz/cs/2694-konferencni-sluzby-a-pronajmy#ballingS žádostí o registraci se obracejte na email koordinátora projektu Centrum Voda - petr.brezina@vuv.cz.

Program konference - Program.pdf

Doprava k místu konání:

Metro: stanice Dejvická
Tramvaj: zastávka Lotyšská
Autobus: zastávka Národní technická knihovna 
Aktuální informace o dopravě naleznete na - www.idos.cz

Mapa místa konaní konference:

Národní technická knihovna - Ballingův sál, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice

Konference se uskuteční Ballingově sále - sál nabízí 196 míst v hledišti s možnosti doplnění 50 míst na balkoně. 182 míst v hledišti nabízí také připojení počítačů k napájecímu napětí 230V a metalické datové síti. Prostor sálu je rovněž pokryt bezdrátovou sítí s přístupem na internet.