Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., a partneři Centra Voda si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na
3. konferenci výzkumného centra Centrum Voda „Vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu“.

Konference má za cíl seznámit odbornou veřejnost s dosaženými dílčími výsledky řešení a umožnit diskusi nad nimi. Konference se uskuteční 14. listopadu 2023
na adrese:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Podbabská 2582/30

160 00 Praha 6

v prostorách konferenčního sálu „Kinosál“ v budově C.

 

Další důležité informace:

  • Účast na konferenci je bezplatná. Konference bude probíhat prezenční i online formou. Počet účastníků prezenční formou je omezen kapacitou sálu (60 osob).

  • Na konferenci je nutné se přihlásit pomocí Google formuláře

  • Uzávěrka přihlášek pro prezenční formu je 7. listopadu 2023. 

  • Uzávěrka přihlášek pro formu online je 12. listopadu 2023.

  • Konference je přístupná i v online podobě prostřednictvím linku:
    https://meet.google.com/xqn-oygr-npn

  • V případě dotazů kontaktujte Josefa Nistlera, e-mail: josef.nistler@vuv.cz.