Partners from a broad range of water management institutions participate in the project. 

The project partners include government, academic institutions and organizations that are stakeholders in water protection.

Our partners

  1. Czech Hydrometeorological Institute
  2. CZECHGLOBE - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  3. Česká zemědělská univerzita v Praze
  4. ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  5. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  6. University of Chemistry and Technology Prague
  7. Ministerstvo životního prostředí
  8. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví